Aanvrager/Melder
VOF de Gevel
Locatie
Landhorst, Landhorststraat 4
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een veehouderijbedrijf
Verlening
Download VOF de Gevel - Landhorst - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
J.M. Rahder
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2062188
Datum laatste wijziging
14-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.