Aanvrager/Melder
F. Swinkels
Locatie
Heusden Gem Asten, Meijelseweg 74
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De herbouw van een bestaande veldschuur.
Vergunning
Download F. Swinkels - Heusden Gem Asten - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer E. van Aarle
Contact
(088) 369 06 84
Zaaknummer
HZ_WABO-2016-2357
Datum laatste wijziging
07-07-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.