Aanvrager/Melder
Claassen Verhuur BV
Locatie
Tilburg, Asteriastraat 8
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
bodemenergiesysteem ter plaaste van Claasen Verhuur BV gelegen aan de Heliosstraat 6 te Tilburg
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Zutphen, G.P.H. van
Zaaknummer
C2094051
Datum laatste wijziging
07-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail