Aanvrager/Melder
ATM B.V.
Locatie
Moerdijk, Vlasweg 12
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 17.01.2023
Omschrijving
fase 2 bouw, voor de plaatsing van een striptoren, voor het reduceren van de hoeveelheid MTBE in het effluent van de AWZI
Vergunning
Download ATM B.V. - Moerdijk - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
D. Haast
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
2022-011352
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail