Aanvrager/Melder
V.O.F. Brainport Industries Campus
Locatie
Eindhoven, Postbus 7050
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 10.09.2019
Omschrijving
aanleg van retentievoorzieningen
Vergunning
Download V.O.F. Brainport Industries Campus - Eindhoven - ontgrondingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2019-1661
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail