Aanvrager/Melder
V.O.F. Brainport Industries Campus
Locatie
Eindhoven, Postbus 7050
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 10.09.2019
Omschrijving
aanleg van retentievoorzieningen
Vergunning
Download V.O.F. Brainport Industries Campus - Eindhoven - ontgrondingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2019-1661
Datum laatste wijziging
10-09-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.