Aanvrager/Melder
Melkveehouderij de Biezen V.O.F.
Locatie
Veghel, Biezendijk 18b
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Melkveehouderij de Biezen V.O.F. - Veghel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
N. Stap
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z009916
Datum laatste wijziging
23-09-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.