Aanvrager/Melder
Van Berkel Bouwstoffen & Transport B.V.
Locatie
Eindhoven, Park Forum 1344
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Overig
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het ambtshalve wijzigen van de vergunning met kenmerk C204200-2866938, d.d. 05 januari 2012.
Vergunning
Download Van Berkel Bouwstoffen & Transport B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Mevrouw J. Aarts
Contact
(088) 369 02 11
Zaaknummer
HZ_WABO-2017-3054
Datum laatste wijziging
21-12-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.