Aanvrager/Melder
Intermezzo Tilburg
Locatie
Tilburg, Heuvelring 31
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag betreft een wijziging van een eerder vergund energieopslagsysteem bij Intermezzo Tilburg aan de Conservatoriumlaan 13 te Tilburg.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
de heer R. Cornelisse
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
17071759
Datum laatste wijziging
28-11-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail