Aanvrager/Melder
S.J. Vergunst en J. Vergunst-Oudijk
Locatie
heijningen, Stadsedijk 85
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een melkrundveehouderij
Weigering
Download S.J. Vergunst en J. Vergunst-Oudijk - heijningen - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Jong, M. de
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2107019
Datum laatste wijziging
18-03-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.