Aanvrager/Melder
S.J. Vergunst en J. Vergunst-Oudijk
Locatie
heijningen, Stadsedijk 85
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een melkrundveehouderij
Weigering
Download besluit
Projectleider
Jong, M. de
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2107019
Datum laatste wijziging
18-03-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail