Aanvrager/Melder
SABIC Innovative Plastics
Locatie
Bergen Op Zoom, Plasticslaan 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 29.10.2019
Omschrijving
het in gebruik nemen van een nieuw laboratorium in het ADC-noord gebouw
Vergunning
Download SABIC Innovative Plastics - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer R. Velden
Contact
(013) 206 05 11
Zaaknummer
19061607
Datum laatste wijziging
29-10-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.