Aanvrager/Melder
Coolcows
Locatie
Erp, Prinsenkamp 10
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het uitbreiden en/of wijzigen van een veehouderij
Vergunning
Download Coolcows - Erp - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Sterken, N.L.M.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2127551
Datum laatste wijziging
14-01-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.