Aanvrager/Melder
Coörperatie Koninklijke Cosun U.A.
Locatie
Breda, Postbus 3411
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het aanleggen van een open bodemenergiesysteem
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
(013) 206 03 76
Zaaknummer
15040474
Datum laatste wijziging
11-06-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail