Aanvrager/Melder
Claassen-op 't Hoog Vastgoed bv
Locatie
Haghorst, Moergestelseweg 20b
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
onttrekken en retourneren van grondwater voor bodemenergie
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14110124
Datum laatste wijziging
09-02-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail