Aanvrager/Melder
Maatschap Straatman-Weren
Locatie
Langenboom, Gasthuisstraat 20
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een varkensbedrijf
Verlening
Download Maatschap Straatman-Weren - Langenboom - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
J.M. Rahder
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2055618
Datum laatste wijziging
14-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.