Aanvrager/Melder
Maatschap Straatman-Weren
Locatie
Langenboom, Gasthuisstraat 20
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een varkensbedrijf
Verlening
Download besluit
Projectleider
J.M. Rahder
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2055618
Datum laatste wijziging
14-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail