Aanvrager/Melder
Cargill B.V.
Locatie
Bergen Op Zoom, Lelyweg 31
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 03.12.2020
Omschrijving
ambtshalve wijzigen van de vergunning d.d. 24 april 2018 voor de inrichting
Vergunning
Download Cargill B.V. - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer B. van den Bogaard
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
20080368
Datum laatste wijziging
04-12-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.