Aanvrager/Melder
Rendac Son B.V.
Locatie
Son En Breugel, Kanaaldijk Noord 20
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 22.11.2022
Omschrijving
een nieuwe losplaats voor vet binnen de inrichting
Vergunning
Download Rendac Son B.V. - Son En Breugel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
S. Jochems
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
2022-045848
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail