Aanvrager/Melder
Ketelwald B.V.
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 28.09.2018
Omschrijving
Het project betreft het afgraven van een voormalig landbouwperceel ten behoeve van natuurontwikkeling in de gemeente Uden.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. Verbeek
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2018-3549
Datum laatste wijziging
02-10-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail