Aanvrager/Melder
OC Smariuskade B.V.
Locatie
Eindhoven, Dillenburgstraat 25A
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 03.08.2022
Omschrijving
Betreft het open bodemenergiesysteem van Smariuskade ter plaatse van de Ringbaan Noord te Tilburg.
Vergunning
Download OC Smariuskade B.V. - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw I. van Oorschot
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2022-6171
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail