Aanvrager/Melder
ECCO Leather B.V.
Locatie
Dongen, Vierbundersweg 11
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 29.08.2019
Omschrijving
het ambtshalve wijzigen van de voorschriften
Vergunning
Download ECCO Leather B.V. - Dongen - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer D. Loeff
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2018-7141
Datum laatste wijziging
02-09-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.