Aanvrager/Melder
Mars Nederland B.V.
Locatie
Veghel, Taylorweg 5
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft het plaatsen van een buffer-mengtank.
Vergunning
Download Mars Nederland B.V. - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
O. de Jong
Contact
(0485) 72 91 98
Zaaknummer
Z-010829-74081
Datum laatste wijziging
07-11-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.