Aanvrager/Melder
Stichting GGzE
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 24.02.2023
Omschrijving
de herinrichting van het watersysteem landgoed De Grote Beek
Vergunning
Download Stichting GGzE - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/165910
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail