Aanvrager/Melder
Duurzaam Verbonden 2 B.V.
Locatie
Eindhoven, Deken van Somerenstraat 2
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 07.02.2023
Omschrijving
Betreft het open bodemenergiesysteem van Nieuwe Bergen nabij de Deken van Somerenstraat te Eindhoven, kadastraal bekend als gemeente Eindhoven, sectie C, nummers 3886, 3887, 5417 en 5418.
Vergunning
Download Duurzaam Verbonden 2 B.V. - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Creemers
Contact
(06) 12 94 60 64
Zaaknummer
Z-2022-005851
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail