Aanvrager/Melder
VORM Ontwikkeling B.V.
Locatie
Eindhoven, Jan Heynslaan 4
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 23.09.2021
Omschrijving
herontwikkeling van de Jan Heynslaan 4, 5622 KM te Eindhoven
Weigering
Download VORM Ontwikkeling B.V. - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
ODBN
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z-140121
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail