Aanvrager/Melder
R. Rongen
Locatie
Ledeacker, Toven 1
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering veehoudeirjbedrijf
Verlening
Download besluit
Projectleider
G. Leeuwerke
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2063973
Datum laatste wijziging
10-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail