Aanvrager/Melder
R. Rongen
Locatie
Ledeacker, Toven 1
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering veehoudeirjbedrijf
Verlening
Download R. Rongen - Ledeacker - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
G. Leeuwerke
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2063973
Datum laatste wijziging
10-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.