Aanvrager/Melder
M. van Happen Transport BV
Locatie
Eindhoven, Weijerbeemd 10
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 28.09.2012
Omschrijving
uitwisseling van afvalsoorten: meer acceptatie gft en minder bedrijfsafval
Vergunning
Download M. van Happen Transport BV - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Hubers, E.T.M.
Zaaknummer
C2089611
Datum laatste wijziging
08-01-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.