Aanvrager/Melder
Vanderlande Industries Holding B.V.
Locatie
Veghel, Postbus 18
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft een vergunningsaanvraag ingevolge de Waterwet voor het uitbreiden van het onttrekken en injecteren van grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Frank Snels
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
12326-126793-18060
Datum laatste wijziging
02-07-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail