Aanvrager/Melder
Maatschap L.H.G. Brouwers en L.J. Brouwers-van der Heijden
Locatie
Erp, De Laren 11a
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een varkensbedrijf
Vergunning
Download Maatschap L.H.G. Brouwers en L.J. Brouwers-van der Heijden - Erp - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
R. Schuurkamp
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2072028
Datum laatste wijziging
13-11-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.