Aanvrager/Melder
Varkensbedrijf Louwers VOF
Locatie
Deurne, Goorweg 28
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 11.12.2020
Omschrijving
het intrekken van een Wet natuurbeschermingsvergunning
Weigering
Download Varkensbedrijf Louwers VOF - Deurne - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/134253
Datum laatste wijziging
10-12-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.