Aanvrager/Melder
Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf B.V. Rijssen
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een aanvraag voor het onttrekken en infiltreren van grondwater met behulp van een open bodemenergiesysteem voor de duurzame klimatisering, gelegen aan Stadscampus Spoorzone, Burgemeester Brokxlaan ter hoogte van de Loc-hal te Tilburg
Vergunning
Download besluit
Projectleider
R. Cornelisse
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
16051806
Datum laatste wijziging
06-10-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail