Aanvrager/Melder
FrieslandCampina Holland Cheese BV Rijkevoort
Locatie
Rijkevoort, Hoogeindsestraat 31
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Ambtshalve wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet van FrieslandCampina Holland Cheese BV Rijkevoort, gelegen aan de Hoogeindsestraat 31 te Rijkevoort.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Frank Snels
Contact
0485 338300
Zaaknummer
4646-111537
Datum laatste wijziging
03-11-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail