Aanvrager/Melder
VOF Autodemontage Gebroeders Klerx
Locatie
Waalwijk, Industrieweg 45b
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
melding verleend
Omschrijving
het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit voor het project gelegen aan de Industrieweg 45b te Waalwijk
Verlening
Download besluit
Projectleider
H. Lobbezoo
Contact
013 2060100
Zaaknummer
13111130
Datum laatste wijziging
20-12-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail