Aanvrager/Melder
Stedelijk College Eindhoven
Locatie
Eindhoven, Henegouwenlaan 2
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 18.03.2020
Omschrijving
een aanvraag Waterwetvergunning
Vergunning
Download Stedelijk College Eindhoven - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw I. van Oorschot
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2020-2318
Datum laatste wijziging
16-03-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.