Aanvrager/Melder
Stedelijk College Eindhoven
Locatie
Eindhoven, Henegouwenlaan 2
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 18.03.2020
Omschrijving
een aanvraag Waterwetvergunning
Vergunning
Download Stedelijk College Eindhoven - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw I. van Oorschot
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2020-2318
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail