Aanvrager/Melder
Cargill B.V.
Locatie
Bergen Op Zoom, Lelyweg 31
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 02.07.2020
Omschrijving
het cross-linken van zetmeel voor de kartonindustrie voor de inrichting
Vergunning
Download Cargill B.V. - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer H. Lobbezoo
Contact
(013) 206 05 15
Zaaknummer
20050759
Datum laatste wijziging
03-07-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.