Aanvrager/Melder
Saris Agro B.V.
Locatie
Ommel, Diesdonk 33
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Saris Agro B.V. - Ommel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Ruud Verhofstad
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
C2079820
Datum laatste wijziging
12-06-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.