Aanvrager/Melder
Helmondse golfclub Overbrug
Locatie
Helmond, Verliefd Laantje 3a
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Baanuitbreiding golfclub Overbrug
Vergunning
Download besluit
Projectleider
H. van Osch
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
.HZ_ONG-2015-4687
Datum laatste wijziging
14-06-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail