Aanvrager/Melder
Stichting Libra Zorggroep
Locatie
Tilburg, Professor Stoltehof 3
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een energieopslag bij het Leijpark te Tilburg
Ontwerpbeschikking
Download besluit
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Zutphen, G.P.H. van
Zaaknummer
C2083294
Datum laatste wijziging
27-11-2012
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail