Aanvrager/Melder
Phifrons
Locatie
Valkenswaard, Leenderweg 197
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Weigering
Download Phifrons - Valkenswaard - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
J. Vos
Contact
(0485) 72 91 83
Zaaknummer
Z/052992
Datum laatste wijziging
15-01-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.