Aanvrager/Melder
Phifrons
Locatie
Valkenswaard, Leenderweg 197
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Weigering
Download besluit
Projectleider
J. Vos
Contact
(0485) 72 91 83
Zaaknummer
Z/052992
Datum laatste wijziging
15-01-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail