Aanvrager/Melder
JMH en PA van Kessel
Locatie
Heusden Gem Asten, Meijelseweg 66a
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download JMH en PA van Kessel - Heusden Gem Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
R. Verhofstad
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2138923
Datum laatste wijziging
23-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.