Aanvrager/Melder
Mts. van den Broek
Locatie
Ommel, Jan van Havenstraat 21
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een varkenshouderij
Verlening
Download Mts. van den Broek - Ommel - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Rahder, J.H.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2062541
Datum laatste wijziging
27-09-2012
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.