Aanvrager/Melder
Loonbedrijf Berkers VOF
Locatie
Asten, Voordeldonk 97
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 17.10.2018
Omschrijving
een landbouwkundige verbetering op het perceel gelegen aan de Pijlstaartweg te Asten
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Erik Huijbregts
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2018-5150
Datum laatste wijziging
17-10-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail