Aanvrager/Melder
Next Level Waspik BV
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 10.11.2023
Omschrijving
De sloop van de aanwezige bedrijfspanden en de realisatie van een distributiecentrum.
Vergunning
Download Next Level Waspik BV - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/201522
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail