Aanvrager/Melder
Mauser Benelux B.V.
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het ontrekken van grondwater ten behoeve van het koelproces en de koeltoren, voor de inrichting
Vergunning
Download besluit
Projectleider
N. van de Sanden
Contact
(013) 206 03 76
Zaaknummer
15070682
Datum laatste wijziging
21-12-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail