Aanvrager/Melder
Roozen van Hoppe Bouw en Ontwikkeling
Locatie
Waalwijk, van Hilststraat 11
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een warmte/koude opslag bij Witteveen/ McGregor aan de Van Hiltstraat 11 te Waalwijk
Ontwerpbeschikking
Download besluit
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Zutphen, G.P.H. van
Zaaknummer
C2084075
Datum laatste wijziging
12-11-2012
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail