Aanvrager/Melder
Paulissen Grond-, Water- en Wegenbouw BV
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 24.11.2022
Omschrijving
exploitatie van een industrieel bedrijf
Vergunning
Download Paulissen Grond-, Water- en Wegenbouw BV - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/146419
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail