Aanvrager/Melder
Varkensbedrijf Willemse
Locatie
Alphen Nb, Het Sas 11
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een varkensbedrijf
Verlening
Download Varkensbedrijf Willemse - Alphen Nb - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2058455
Datum laatste wijziging
18-07-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.