Aanvrager/Melder
Bodycote Hardingscentrum BV
Locatie
Tilburg, Petrus Loosjesstraat 5a
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 28.12.2022
Omschrijving
Het wijzigen van een industrieel bedrijf.
Weigering
Download Bodycote Hardingscentrum BV - Tilburg - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/163913
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail