Aanvrager/Melder
Amphia locatie Molengracht
Locatie
Breda, Postbus 90157
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 08.10.2018
Omschrijving
aanleg van een vijver ten behoeven van een waterberging
Vergunning
Download besluit
Projectleider
E. Huijbregts
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2018-5270
Datum laatste wijziging
09-10-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail