Aanvrager/Melder
DAF Trucks N.V.
Locatie
Eindhoven, Hugo van der Goeslaan 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 30.09.2021
Omschrijving
Het plaatsen van twee overkappingen bij gebouw E45
Vergunning
Download DAF Trucks N.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
N. Walenbergh
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WABO-2021-4957
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail