Aanvrager/Melder
Gemeente 's-Hertogenbosch
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aangevraagde ontgronding heeft betrekking op de verbetering van bestaande natuur voor het natuurgebied Bossche Broek te 's- Hertogenbosch.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
Z_ONG-2015-4536
Datum laatste wijziging
20-07-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail