Aanvrager/Melder
J.J.M.M. Jenniskens
Locatie
Heusden, Meijelseweg 88
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een wijziging en'/of uitbreiding van een veehouderij
Vergunning
Download J.J.M.M. Jenniskens - Heusden - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Sterken, N.L.M.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2124113
Datum laatste wijziging
26-11-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.